DE FAMILIE NAAM DUIJS, DUYS, DUIS of DOYS

Een woord vooraf.
Het ontstaan van de naam Duijs, in de nederlandsche leeuw vindt men gegevens omtrent dragers van de familie Duijs. Bij enkele van deze kan men er op wijzen, dat hun oorspronkelijke familie­naam DOYS luidde en men kan hen thuis brengen in het geslacht DOYS.
Wie de registers op de jaargangen van de ned. leeuw naslaat, zal  trouwens nog verscheidende personen DOYS vinden, het is niet de bedoe­ling aan te tonen, dat Duijs en DOYS steeds de zelfde is. dit te minder,omdat Duijs ook wel staat voor DUYTS, DUITS of DEUTZ.
Er moet ergens een stamboom zijn die begint in het jaar 1600, waar volgens  huwelijks aante­keningen uit Amsterdam een familie Duyts woonden.
Op 22 april 1621 compareerden daar Pieter thomasz Duyts, oud 21 jaren, schoenmaker, wonende op de herengracht, vergezeld van zijn vader Pieters Duyts, en Annetje Pieters, dochter van Pieter Willems en Trijn Jans.
De huwelijkscandidaat tekende zelf Pieter thomas Duijs: bij een derde huwelijk in 1635 echter schreef hij Duits.
Zo tekent 1 aug 1671 aan Pieter Duyts van Alkmaar, oud 25 jaar,  wonende in de visserstraat, van beroep schuiermaker: verder op 2 mei 1670 Jan Cornelisz Duyts uit Den Helder, wednr, huistimmerman wonende op de binnenamstel, die 5 aug 1673 voor een derde huwelijk compareert.
 
Dit is een klein voorwoordje van gevonden naamgenoten, het is moeilijk om verder de geschiedenis in te duiken en dit is dan ook onofficieel,
 
zie ook;

http://home.planet.nl/~mirjamwi/genealogie%20joannes%20jansen%20de%20bruijn.htm

http://www.chrisvankeulen.nl/pannerden.htm

http://www.uncius.be/genea/eerste7g.html

Aanvullende gegevens